Outsourcing mindre fordelaktig enn forventet

Outsourcing har vært en kjapp kilde til kvikke besparelser, og de største selskapene var gjerne først. Nå begynner etterpåklokskapen å bre seg blant børsgigantene. Deloitt Consulting, et verdensomspennende konsulentfirma, har lagt fram en undersøkelse.

22. juni 2005

Undersøkelsen dokumenterer at:

- 70 prosent valgte outsourcing for å spare kostnader, men 38 prosent av disse igjen melder at de har måttet betale ekstra for tjenester de trodde var inkludert i avtalen. 44 prosent opplevde at de ikke hadde hatt noen form for kostnadsreduksjon.

57 prosent bestemte seg for at outcoursing var veien til "best practice" og høyt kompetente folk, men 21 prosent av dem kan melde at leverandøren hurtig mistet litt av gnisten.

22 prosent ønsket å styrke kompetansen gjennom outsourcing, men hver femte av disse har opplevd at "turnover" i leverandørens arbeidsstokk gjorde at kompetanse de hadde betalt for, plutselig ble borte. Og samtidig hadde jo selskapet - som en konsekvens av outsourcingen - kvittet seg med kompetansen i egen bedrift.

En særlig erfaring for IT: Begrunnelse for tjenesteutsetting er å kunne fokusere på egen kjernevirksomhet. Problemet var imidlertid at selskapene ikke hadde en korrekt oppfatning av hvilke IT-funksjoner som hadde betydning for kjernevirksomheten. 64 prosent av alle selskapene i undersøkelsen tilbakeførte IT-funksjoner til egen bedrift, etter å ha latt tjenesteleverandører ta hånd om dem.

Link for nedlasting av rapporten finnes her:
www.ivarjohansen.no