Regionsekretær

Ved forbundets regionskontor i Stavanger søker vi regionsekretær i full stilling fram til november 2007 med tiltredelse snarest. Denne stilling er i tillegg til nåværende bemanning.

28. januar 2005

Arbeidsoppgavene er i hovedsak:
• Ansvar for organisasjonsvirksomheten og medlemsverving
• Føre forhandlinger med våre arbeidsgivermotparter
• Gi bistand til medlemmer i alle spørsmål vedrørende arbeidslivets lover og avtaler
• Foreleser på kurs og seminarer
• Stimulere og aktivisere virksomheten på arbeidsplassene

Ønskede kvalifikasjoner:
• Organisasjonserfaring og kjennskap til fagbevegelsen
• Gode datakunnskaper
• Initiativrik, selvstendig, fleksibel og omgjengelig

Stillingen vil medføre kveldsmøter og reisevirksomhet. Sertifikat er en forutsetning.

Stillingen er lønnet etter Statens satser i Lønnstrinn 53 - 57 etter praksis fra tilsvarende stilling. Reise og diettgodtgjøring etter Statens satser.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av regionkontorleder Jone Handeland,
tlf. 51 50 02 29 eller personalsjef Yngve Halvorsen, tlf. 23 06 11 80

Søknadsfrist er 14. februar 2005, og skriftlig søknad med CV sendes:

Handel og Kontor i Norge
v / Personalsjef Yngve Halvorsen
Youngs gate 11
0181 Oslo

eller e-post: yngve.halvorsen@handelogkontor.no