Ryanair

Uttalelse fra den Europeiske Transportarbeiderføderasjonens 2. ordinære kongress.

27. mai 2005

Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen protesterer på sin 2. ordinære kongress mot måten Ryanair straffer organiserte piloter i Irland ved å ekskludere dem fra lønnsforhøyelser.

Selskapets handlinger er dypt nedverdigende og viser med en ikke overraskende klarhet selskapets fiendtlige holdning til den frie organisasjonsretten.

Gjennom sine holdninger viser Ryanair at de er beredt til på alle mulige måter å forhindre fagbevegelsens innflytelse over de ansattes lønns- og arbeidsforhold.

Ved sin handlingsmåte tar selskapet et skritt tilbake til tiden før man fikk et organisert arbeidsliv, der ansatte var tvunget til å forhandle på egen hånd og måtte nøye seg med det som arbeidsgiver aller nådigst ville tilby dem.

På den Internasjonale Transportarbeiderkonføderasjonens ITF`s hjemmeside www.ryan-be-fair.org har Ryanairansatte fått anledning til å uttrykke seg anonymt. Mange vitner om arbeidsbetingelser som er uverdige i vår tid og ber oss om hjelp til å forbedre deres arbeidsforhold.

Ryanair frykter åpenbart den styrken som fagbevegelsen innehar og som gjør det mulig for de ansatte å oppnå gode arbeidsvilkår og muligheter til å kombinere arbeid med et sosialt liv.

ETF fordømmer på det sterkeste Ryanairs diskriminering av fagorganiserte og vil fortsatt gi sin støtte til ansatte som ønsker å fremme sine rettigheter gjennom sin lovfestede rett til å være medlem av et fagforbund.

ETF s medlemsforbund vil kjempe mot all fagforeningsfiendtlig diskriminerende praksis innen alle transportområder."