2006

Siste informasjon - streikekomiteer materiell

 

Meklingen for Butikkoverenskomsten NHO fortsetter i dag (torsdag 17/8) klokken 12.00. Dere blir orientert via disse nettsidene og streiketelefonen 81548055. Vi har lagt ut relevant informasjon / løpesedler på denne nettsiden.

Mekling på overtid

Det blir mekling på overtid for Butikkoverenskomsten NHO/HK. Inntil det foreligger en avklaring i meklingen skal medlemmer omfattet av streikeuttaket møte på jobb som vanlig.

Enighet om Butikkoverenskomsten

Det ble tidlig fredag morgen 18. august klokka 05.00 enighet i meklingen om Butikkoverenskomsten med NHO. De ulike satsene økes med opptil 1.056,25 per måned. I tillegg er det tatt inn bestemmelser om ytterligere forhandlinger om satsene i 2007.

Rikslønnsnemndas kjennelse

HK har med dette lagt ut hele Rikslønnsnemndas kjennelse. Flertallet i Rikslønnsnemnda uttaler at de ikke anser det som nemndas oppgave å ta stilling til hvorvidt pensjonsordninger skal være gjenstand for forhandlinger mellom partene.

Forhandlinger Hovedavtalen AAF/HK

 Det er i dag 23. august 2006 oppnådd enighet i forhandlingene om ny Hovedavtale mellom HK og AAF, gyldig fra 1. september 2006 til 31. desember 2009.

Plassoppsigelser BBF / HK

Under følger oversikt over bedrifter det er varlset plassoppsigelse (streik) for i forbindelse med meklingen 29. - 30. august. Plassoppsigelsen omfatter 134 HK-medlemmer i 26 bedrifter.

Meklingsstart Bensinoverenskomsten BBF/HK

Det er meklingsstart for Bensinoverenskomsten i morgen tirsdag 29. august. Det er satt av to dager til meklingen. Oppnås det ikke enighet er det fare for streik fra arbeidstidens start torsdag 31. august.

Jobb i HK?

Til vårt regionkontor i Stavanger søker vi kontorsekretær i full stilling og vikariat som regionsekretær til 1.11.2007. Søknadsfrist er 14. september 2006.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?