2006

Trekning i vervekampanjen

 
Saksbehandler Laila Halvorsen
(venstre) og 1. nestleder Peggy
Følsvik trekker vinner av
reisegavekort.

Det er nå foretatt trekning i hovedpremien for vervekampanjen, reisegavekort på kroner 6000,-
Det var denne gangen totalt 13 medlemmer som hadde vervet flere enn 10 medlemmer og dermed deltok i trekningen.

-Norwegians lærlingordning må opphøre

-Dersom Yrkesopplæringsnemnda i møtet mandag 20. november ikke har mulighet for å endre eller stoppe den nåværende lærlingordningen i Norwegian, vil HK kreve at nødvendige endringer i lov og forskrifter blir gjort. Dette for å sikre at både lovens og partenes intensjoner etterleves. Det sier organisasjonssekretær Børje Furunes i HK.

Behandlingen av lærlingsaken utsatt

Yrkesopplæringsnemnda i Akershus vedtok i går å utsette behandlingen av den omstridte lærlingordningen i Norwegian til 5. desember.  I begrunnelsen fra nemnda heter det at sakspapirene ble sendt ut så sent, at det ikke ble mulig med en forsvarlig saksbehandling.

Innklager Forbrukerinspektørene for PFU

Handel og Kontor i Norge (HK) har fattet vedtak om å innklage NRK Forbrukerinspektørene for Pressens faglige utvalg. Butikkansatte føler seg regelrett mobbet på jobb gjennom NRKs bruk av skjult kamera/identitet i kampanjen "Secret Service".

Inviterer til møte

Handel og Kontor i Norge og Parat inviterer yrkesopplæringsnemndas medlemmer i Akershus  til uformelt møte for å belyse HK og Parats synspunkter på Norwegians lærlingordning.

Betydelig økning av dekningsområdet fra årsskiftet

 
Bente Halvorsen,
hovedkasserer i LO og leder
av Fellesutvalget reklamerer
gjerne for en annen LOfavør
fordel, nemlig LOfavør
bilforsikring.
(Foto: Terje Heiestad)

Neste år er det 40 år siden kollektiv hjemforsikring ble innført. Den har hele tiden vært en av Norges beste innboforsikringer. -Nå gjør vi den enda bedre og jeg nøler ikke med å karakterisere den som Norges beste, sier hovedkasserer i LO, Bente Halvorsen.

Endring i vilkårene fra 1. januar 2007

Fra 1. januar 2007 skjer det omfattende endringer i vilkårene for LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Du får trolig Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt.  LOfavør Kollektiv hjemforsikring inkluderer nå også den tidligere LOfavør Toppsikring, og enda noen nye fordeler.

Mekling for Norsk Sykepleierforbund mandag

Det blir mekling mellom HK og Norsk Sykepleierforbund (NSF) mandag 4. desember. Meklingen starter klokken 10.00. med frist for enighet klokken 24.00. Meklingen foregår parallelt med Parat.

Vareopptelling nyttår 2006/07

 

Tradisjonelt planlegger en del dagligvarebutikker å gjennomføre vareopptelling rundt nyttår. Den nye arbeidsmiljøloven åpner ikke mer for dette enn tidligere lovverk. Pålegg om varetelling 1. januar fra arbeidsgiver vil være brudd på arbeidsmiljøloven.