2006

Forhandlinger / meklingsdatoer / uravstemninger

Under følger en oversikt over planlagte forhandlings- og meklingsdatoer for HKs avtaleområder. Alle datoer er med forbehold om sluttføring av forhandlingene. Merk: Oversikten er sortert på arbeidsgiverforening og ikke tid.

Solidaritetskampanjer på norsk fra LabourStart

Labourstart har i flere år kjørt solidaritetskampanjer i samarbeid med fagbevegelse over hele verden. Nå har LabourStart startet med norskspråklig versjon av kampanjene.

Politisk streik i Coop Norge

 

Det blir politisk streik i Coop Norge i morgen onsdag 1. mars fra klokken 11.00 11.15. De ansatte risikerer å miste sin styrerepresentasjon på tross av tidligere inngåtte avtaler.

Opprop for Opplysningen 1881

EL&IT Forbundet klubb teleservice kjemper for å bevare Opplysningen 1881 som et selskap i Telenor.  Forbundet har bedt regjeringspartiene om å stoppe salget.

Ungdomskonferanse - 12-14. mai på Sørmarka

Handel og Kontor inviterer med dette alle medlemmer til en åpen ungdomskonferanse på Sørmarka 12-14. mai 2006. Sørmarka er LOs kurs og konferansesenter og ligger utenfor Oslo

Stopp okkupasjonen la Irak få fred!

Lørdag 18. mars er det tre år siden angrepet på Irak. Dagen markeres over hele verden. Det blir fredsdemonstrasjon lørdag klokka 13.00 foran Stortinget.

Garantilønnsordningen

Det ble 10. mars gjennomført forhandlingsmøte med SAMFO vedrørende garantiordningen. Protokoll er undertegnet.

Overlevering av HSH-kravene i dag

Det er utveksling av krav mellom HSH og HK i dag tirsdag 14. mars klokken 13.00. Fra samme tid kan du laste ned kravene i word- og pdf-format fra våre nettsider.

1. mai 2006: Internasjonalt samhold

 

1. mai 2006: Internasjonalt samhold

Internasjonalt samhold er temaet for årets 1. mai-feiring og
årets innsamlingsaksjon skal gå til Norsk Folkehjelps generelle solidaritetsarbeid. 
I Rosebutikken  kan du bestille 1. maimerker og plakater.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?