2006

Et aktivt eierskap krever handling

FLR er bekymret for framtida. Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv (FLR) krever at staten fyller sin rolle som eiere på en profesjonell og aktiv måte.

Påskeaften er tariffestet fridag

Etter henvendelser fra flere medlemmer og tillitsvalgte med opplysninger om at butikker, særlig i kjøpesentre, har besluttet å holde åpent påskeaften, finner vi det riktig å gi en nærmere redegjørelse om den aktuelle avtalebestemmelse.

Full støtte til fransk fagbevegelse, studenter og ungdom

Handel og Kontor i Norge (HK) vil med dette uttrykke vår fulle støtte til den kamp fransk fagbevegelse og studenter fører i kampen mot regjeringens forslag til å gjøre det lettere å sparke unge arbeidstakere under 26 år.

Forhandlingstart med HSH

Det er forhandlingsstart med HSH tirsdag 28. mars klokken 13.00. Det er satt av tid fram til og med lørdag 1. april. 

Yorkshireskolen 29. oktober 11. november 2006

Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital

Informasjon om uravstemning nett

 

For første gang åpner HK for at du som skal stemme over forslag til ny tariffavtale kan gjøre dette på internett. Du som deltar i uravstemningen avgjør selv om du vil stemme på tradisjonell måte (papir) eller om du vil avgi stemme på nett.

Forhandlingsinnspurt HSH

Det er forhandlingsinnspurt med HSH i kveld/natt. Men det er ikke utenkelig at man velger å ta lørdag til hjelp for å bli enige.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?