2006

Enighet med Vinmonopolet

Det ble i natt enighet i lønnsforhandlingene med Vinmonopolet. Det gis et generelt tillegg på 3,4% fra 1. april 2006. Tillegget inkluderer det generelle tillegget gitt i A-delen.

Enstemmig anbefalt forslag

Det ble enighet i forhandlingene med NHO om Standardoverenskomsten i natt klokken 01.00. En kraftig heving av lønnssatsene er det viktigste resultatet. -Dette er et oppgjør som i stor grad treffer kvinner og spesielt lavlønte kvinner, sier forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar.

Forhandlingsstart Medieoverenskomsten

Det er forhandlingsstart for Medieoverenskomsten med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i dag 18. mai. Forhandlingene starter klokken 13.00 og det er satt av tid fram til i morgen for forhandlingene, men et brudd kan komme innen den tid.

HK varsler sympatistreik

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) har varslet lockout fra og med 12. juni. LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) har i solidaritet med øvrige ansatte i finansnæringen varslet sympatistreik fra samme dato.

Brudd med Mediebedriftenes Landsforening

Det ble i kveld torsdag 18. mai brudd med Mediebedriftenes Landsforening i forhandlingene om Medieoverenskomsten. Bruddet kom etter at partene hadde forhandlet i vel 8 timer.

Forhandlingsstart Coop Norge AS m/ fl.

Det er forhandlingsstart mellom Handel og Kontor i Norge og SAMFO om overenskomsten for Coop Norge AS m/fl. i dag mandag 22. mai. Det er satt av tid fram til onsdag for forhandlingene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?