2006

Varsler streik ved 79bedrifter

Her følger oversikt over bedrifter det er varslet plassoppsigelse for, foran meklingen med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) den 6. juni.

Brudd med NHO om Butikkoverenskomsten

Det ble i dag torsdag 1. juni brudd i forhandlingene om Butikkoverenskomsten med NHO etter to dagers forhandlinger. HK fikk ikke et økonomisk tilbud fra arbeidsgiverne som kunne aksepteres. Heller ikke hva angikk tekniske bestemmelser fikk HK tilstrekkelig gjennomslag i NHO.

Meklingsinnspurt med MBL

Klokka 10.00 i dag starter meklingen med MBL om Medieoverenskomsten. Etter at pensjonsspørsmålet kom på plass før pinse gjenstår de to viktigste sakene: økonomi og arbeidstid.

Mekling på overtid

Det blir mekling på overtid mellom HK og Mediebedriftenes Landsforening.

Enighet med MBL

Det ble i natt klokken 01.00 enighet med Mediebedriftenes Landsforening i meklingen om Medieoverenskomsten. Gjennomslag for avtalefestet tjenestepensjon, eget utjevningstillegg og kraftig heving av garantilønnssatsene er de viktigste gjennomslagene.

Meklingsstart Luftfartsoverenskomsten

Det er meklingsstart med NHO Luftfart om Luftfartsoverenskomsten i dag klokken 11.00. Partene har frist for å komme til enighet klokken 24.00. Oppnås ikke enighet, betyr det streik fra arbeidstidens start i morgen 8. juni.

Meklingen fortsetter

Meklingen med NHO Luftfart fortsetter utover morgenen. Mens meklingen pågår skal alle møte på jobb som vanlig og avvente videre beskjed fra forhandlingsutvalget. (Ajour kl. 10.20)

Enighet med NHO Luftfart

Det ble enighet med NHO Luftfart torsdag formiddag 8. juni, etter to dagers mekling. Økonomisk er forhandlingsutvalget ikke tilfreds med meklingsforslaget. Men flere prinsipielle endringer er kommet inn. Eget bilag om sosial dumping og en heving av minstelønnssatser er viktige gjennomslag. Likeså at det igjen skal føres reelle lokale lønnsforhandlinger i det enkelte selskap.

Tvungen lønnsnemnd i finans

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen grep inn med tvungen lønnsnemnd i finanskonlikten i går søndag.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?