1. mai 2006: Internasjonalt samhold

 

1. mai 2006: Internasjonalt samhold

Internasjonalt samhold er temaet for årets 1. mai-feiring og
årets innsamlingsaksjon skal gå til Norsk Folkehjelps generelle solidaritetsarbeid. 
I Rosebutikken  kan du bestille 1. maimerker og plakater.

22. mars 2006

Til 1. mai er det produsert følgende materiell som kan bestilles:
" Jakkemerke koster kr. 20,- pr. stk. Leveres i pakker av 25 stk (minstebestilling).
" Plakat (50x70) koster kr 45,- pr. stk. (til talerstol mv.)
" Plakater til bruk i tog osv. (A-3) leveres i pakker av 25 til kr. 250,- pr. pakke.
Materiellet kan bestilles ved å bruke skjemaet på høyre siden.

Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon 1.mai
Ønsker dere å få tilsendt innsamlIngsbøsser til Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon, kontakt Ingunn Larsen i
Norsk Folkhehjelp på tlf. 22 03 76 19 eller epost: inla@npaid.org.
Støtten i forbindelse med innsamlingen settes inn på Norsk Folkehjelp´s konto 9001 08 76000 og merkes "1. mai".