Aksjonsuka er i gang

 

Over hele landet aksjonerer HKere denne uken foran tariffoppgjøret. Budskapet er at de uorganiserte må velge side. Her kan du laste ned plakat og aksjonsbrosjyre.

10. januar 2006

"Velg side foran tariffoppgjøret," er overskriften i HKs aksjonsuke foran årets tariffoppgjør. Til våren er det igjen lønnsforhandlinger. Og i HK vet vi allerede nå at arbeidsgiversida kommer til å fremme forslag som vil bety dårligere lønnsvilkår, økt adgang til arbeid på ubekvemme tider, og fjerning av våre tillegg for kvelds- og helgearbeid.

De som er uorganiserte må derfor velge side foran tariffoppgjøret. For å få mest mulig gjennomslag for ønsket om bedre lønns- og arbeidsvilkår er det viktig at alle på arbeidsplassen er organisert, og at alle tar ansvar for dette.

Du kan laste ned plakat og du kan laste ned brosjyre ved å klikke på linkene i høyre marg. Begge filene er i PDF-format.