Bistandsforhandlinger med Nor-Cargo i dag

Bistandsforhandlingene med Nor-Cargo starter i dag torsdag 4. mai klokken 10.00.

04. mai 2006

I utgangspunktet var det her forhandlingsstart fredag 21. april, og HK hadde forutsatt forhandlinger på konsernnivå som på samme tid omfattet Nor-Cargo Holding, Nor-Cargo AS og Nor-Cargo Thermo AS.

Etter HKs oppfatning ville det være meningsløst med tre forskjellige forhandlinger innenfor dette selskapet. Området omfatter vel 200 HK-medlemmer som så langt har vært en del av Standardoverenskomsten med NHO.

Det er i forbindelse med Postens oppkjøp av Nor-Cargo at bedriften har byttet arbeidsgiverforening. Det var derfor også for første gang det skulle føres lønnsforhandlinger som en del av tariffoppgjøret med arbeidsgiverforeningen NAVO i denne virksomheten.

Ledelsen var imidlertid ikke enige med HK i dette. Partene ble derfor enige om at spørsmålet om konsernavtale må avgjøres med bistand fra LO Stat og NAVO. Det er disse forhandlingene som nå tar til.