Brudd med BBF

Etter vel 12 timers forhandlinger ble det i kveld klokken 21.30 brudd med Bensinforhandlernes Bransjeforening i forhandlingene om Bensinoverenskomsten. HK fikk ikke noe tilbud fra motparten som kunne aksepteres.

15. juni 2006

En vesentlig heving av lønnssatsene var hva HK stilte med av økonomiske krav. Dette i tillegg til forbedring av ubekvemstilleggene samt klargjøring og forbedring av arbeidstidbestemmelsene.

Men etter 12 timers forhandlinger måtte HK konstatere at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme til enighet.

HK valgte derfor å bryte forhandlingene.

HK sammenligner bensinstasjoner med annen varehandel. Forbundet er derfor opptatt av ikke bare å oppnå samme resultater under disse forhandlingene som hva man har gjort innen andre sammenlignbare områder, men også å gjøre noe med den store avstanden mellom denne og andre sammenlignbare tariffavtaler HK har.

-Det er ikke uten en viss grad av frustrasjon og oppgitthet at vi bryter, sier forhandlingsleder Geir Høibråten i en kommentar. Han er skuffet over en arbeidsgivermotpart med manglende vilje til å realitetsbehandle tekniske krav ut over det som har med penger å gjøre. Eksempelvis møtte HK ingen forståelse knyttet til krav om bedre bestemmelser hva angår arbeidstid og skift. 

Bruddet betyr at forhandlingene går til Riksmeklingsmannen med varsel om plassoppsigelse. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hvem som er omfattet av plassoppsigelsen samt meklingsdato når dette er klart.