Brudd med Mediebedriftenes Landsforening

Det ble i kveld torsdag 18. mai brudd med Mediebedriftenes Landsforening i forhandlingene om Medieoverenskomsten. Bruddet kom etter at partene hadde forhandlet i vel 8 timer.

18. mai 2006

-Bruddet skyldes i all hovedsak uenighet i spørsmålet om pensjon og arbeidstid, sier forhandlingsleder Bjørn Mietinen.

HK vil varsle Riksmeklingsmannen om bruddet i morgen 19. mai. Datoen for meklingen bestemmes deretter av Riksmeklingsmannen. HKs plassoppsigelse vil omfatte nær 800 medlemmer i 87 bedrifter alle medlemmer omfattet av overenskomsten er del av plassoppsigelsen.

Fra før har blant annet Norsk Journalistlag, Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund brutt forhandlingene med MBL. Pensjonskravet fra HK er samkjørt med disse forbundene, i tillegg til YS-forbundet Parat som også brøt forhandlingene med MBL torsdag kveld.

Det er MBLs bastante nei til tariffesting av tjenestepensjon som er hovedgrunnen til bruddene.

Hovedkravene fra HK kan oppsummeres i tre stikkord: Pensjon, penger og arbeidstid.