Brudd med NHO om Butikkoverenskomsten

Det ble i dag torsdag 1. juni brudd i forhandlingene om Butikkoverenskomsten med NHO etter to dagers forhandlinger. HK fikk ikke et økonomisk tilbud fra arbeidsgiverne som kunne aksepteres. Heller ikke hva angikk tekniske bestemmelser fikk HK tilstrekkelig gjennomslag i NHO.

01. juni 2006

-Denne overenskomsten har minstelønnssatser som henger langt etter det som er nivået innenfor HSH-området som vi sammenligner oss med, sier forhandlingsleder Geir Høibråten etter bruddet.

HK-medlemmene som omfattes av butikkoverenskomsten med NHO jobber blant annet i bedrifter hvor det er utsalg i forbindelse med produksjon i en eller annen form. Hovedvekten av medlemmer jobber i bakeriutsalg, men det er også ansatte i gullsmedforretninger, kjøtt/fiskeutsalg, veskebedrifter, renserier og lignende.

-Vi er skuffet over at NHO ikke vil akseptere vårt krav om en likebehandling av ansatte innenfor NHO med HSH-området. Skal dette blir realitet trengs det en kraftig heving av lønnssatsene. Det er både lønnsmessig og sosialt galt i tillegg til at det virker konkurransevridende slik det er i dag, sier Høibråten.

Han viser til at det eksempelvis på høyeste minstelønnssats skiller over kroner 1.500,- i måneden mellom ansatte innenfor HSH-området og NHO-området.

Tekniske bestemmelser
Også hva angår bestemmelser ut over det økonomiske ligger Butikkoverenskomsten under nivået på HSH.

Eksempler er fribestemmelser på påskeaften og pinseaften. Og bestemmelser om varslingsfrist i forbindelse med endring av arbeidstid.

Til mekling
At det er brudd i forhandlingene betyr at Butikkoverenskomsten nå går til mekling. Oppnås ikke enighet i meklingen betyr det konflikt.

HK vil komme tilbake med mer informasjon når meklingsdato og oversikt over plassoppsigelse foreligger. Men etter det vi erfarer er det nå stor pågang hos Riksmeklingsmannen det kan derfor ta noe tid før mekling kan gjennomføres.