Brudd med Vinmonopolet

I natt kom det til brudd i forhandlingene mellom HK og Vinmonopolet.

04. mai 2006

Etter å ha forhandlet siden tirsdag, ble det i natt brudd i forhandlingene om ny tariffavtale for de HK-organiserte som er ansatt i Vinmonopolet. Årsaken er både innretningen på oppgjøret i tillegg til har det vært umulig å få forståelse hos motparten for å få inn forbedringer i overenskomsten.

Ifølge forhandlingsleder Karin Solum, var det ikke mulig å komme videre. Forbundet vil dermed be om bistand når forhandlingene igjen skal tas opp.

Dette oppgjøret er en del av LO Stats oppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen NAVO. Der er forhandlingene lagt opp slik at de først har en sentral forhandling, og at forbundene deretter forhandler på hver enkelt bedrift.

I det sentrale oppgjøret ble det enighet om 1.950 kroner i generelt tillegg til alle. Forhandlingene på bedriftsnivå dreier seg om resten av tariffavtalens bestemmelser.