Domsavsigelse i SAS-saken

Det er ventet domsavsigelse i SAS-saken tirsdag 31. januar om morgenen.

27. januar 2006

Høyesterett meddeler at dommen i søksmålet mot SAS blir avsagt tirsdag førstkommende om morgenen. På vanlig måte blir dommen sendt til juridisk avdeling i LO, altså ikke avsagt i åpen rett.

Etter at SAS kjøpte Braathens høsten 2001 foretok konsernet i løpet av 2002 en samordning av blant annet bakketjenestene i de to selskapene. Denne samordningen ble foretatt gjennom en såkalt outsourcing, hvilket gjorde at tidligere Braathens-ansatte mistet både ansiennitet og stillingsprosent ved overgang til SAS.

HK har hele tiden protestert og hevdet at samordningen var å betrakte som en virksomhetsoverdragelse. Saken har vært behandlet i tingretten og lagmannsretten.

HK vil, så snart vi har fått beskjed om sakens utfall legge ut dommen og melding på våre nettsider. Vi vil også varsle saksøkerne per e-post for å fortelle om resultatet.