En seier for saksøkerne

 

Høyesteretts dom i SAS-saken er en seier for både saksøkerne og stillingsvernet, sier 2. nestleder i HK Peggy Hessen Følsvik. Alle ansatte hadde krav på å bli overført til SAS. 325 saksøkere fra det tidligere Braathens har nå fått medhold i at de hadde krav på å få med seg alle rettigheter fra Braathens.

31. januar 2006

Handel og Kontor i Norge (HK) organiserer 149 av de 325 tidligere Braathens-ansatte som i dag vant saken mot SAS i Høyesterett.

Etter at SAS kjøpte Braathens høsten 2001, foretok konsernet i løpet av 2002 en samordning av blant annet bakketjenestene i de to selskapene. Denne samordningen ble foretatt gjennom en såkalt outsourcing, hvilket gjorde at tidligere Braathens-ansatte mistet både ansiennitet og stillingsprosent ved overgang til SAS.

Nå har Høyesterett bestemt at sammenslåingen var en virksomhetsoverdragelse. Dette betyr at alle saksøkerne skal inn i tilsvarende stillinger som de hadde i Braathens. Det betyr også at de skal ha etterbetalt for tapt inntekt i perioden.

-Dette er en bekreftelse på hva vi hele tiden har hevdet, nemlig at samordningen de to selskapene imellom var en virksomhetsoverdragelse. Men dommen i Høyesterett er også en bekreftelse på stillingsvernet og lovens intensjon om likebehandling av ansatte, sier 2. nestleder i HK, Peggy Hessen Følsvik. Dette er en stor seier for de tidligere Braathens-ansatte, men også en viktig prinsipiell seier for norsk og europeisk arbeidsliv.

HK fordømmer samtidig den håndteringen SAS har gjort i denne saken. De har brutt løfter som var avgitt, og de har forsøkt å trikse og fikse med spillereglene:

SAS-ledelsen har med sin handlemåte påført tidligere Braathens-ansatte store lidelser. Flere er blitt syke både psykisk og fysisk. Mange tidligere ansatte kommer nok ikke tilbake i jobb igjen. Andre har hatt problemer med å brødfø seg og sine etter at stillingene ble omgjort til deltid.

Vi syns SAS-ledelsen skylder alle de som har vært rammet en beklagelse og på et eller annet vis bør de også gi dem en oppreisning.

Kontaktpersoner ved spørsmål:

  • Faglig sekretær i HK, Egil Chr. Bøckmann, telefon 23061219 / 91553378
  • Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418

LOs juridiske avdeling:

  • Avokat Sigurd-Øyvind Kambestad, telefon 23061668
  • Advokat Einar Engh, 23061725