Enighet etter bistandsforhandlinger med Nor-Cargo

Natt til 5. mai ble det enighet med Nor-Cargo i B-delsforhandlingene etter bistand fra LO Stat og NAVO.

05. mai 2006

Dette er de viktigste punktene man er enige om:

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg på kroner 3,50 per time til alle ansatte i Nor-Cargo AS og Nor-Cargo Holding ASA. Sammen med kroner 1,- per time fra A-delsforhandlingene betyr dette kroner 4,50 per time til alle.

Ansatte i disse to selskapene som har en månedslønn under kroner 22.200,- skal ha ytterligere kroner 0,50 per time i tillegg.

Ansatte i Nor-Cargo Thermo AS gis et generelt tillegg fra B-delsforhandlingene på kroner 2,- per time. Dette betyr sammen med tillegget i A-delen kroner 3,- per time for disse ansatte.

Overenskomst
Spørsmålet om en ny felles overenskomst for Nor-Cargo AS, Nor-Cargo  Holdning ASA og Nor-Cargo Thermo AS er løst ved at den gjeldende avtalen videreføres som en hengeavtale. I løpet av de neste to årene skal man fremforhandle en ny felles overenskomst for alle tre virksomhetene.

Eksisterende særavtaler videreføres.

Man er enige om at det ikke skal gjøres noen endringer i pensjonsordningene de neste to årene uten at partene er enige om det.

Andre informasjonstjenester du kan benytte under lønnsoppgjøret:
• Vårt nettsted vil være oppdatert: www.handelogkontor.no
• Fagbladet HK-Nytt finner du på: www.hk-nytt.no
• Informasjonstelefon 815 48 055 vil også være oppdatert