Enighet med Usbl

Det ble enighet i lønnsoppgjøret med Usbl i dag etter 8 timers forhandlinger. Økonomi, modernisering og forenkling av lønnssystemet er de viktigste endringene.

14. juni 2006

Økonomisk betyr oppgjøret at satsene i lønnssystemet med virkning fra 1. april 2006 heves på følgende måte: trinn 0 31 heves med et generelt tillegg på kr 9000,-. trinn 31 56 heves med et generelt tillegg på 3,0 %.

Det er i tillegg satt av en økonomisk ramme på 0,5% til bruk på vurderingstrinn.

Det er foretatt en endring i reglene om overtid. Mens man tidligere måtte ha jobbet 3t før man fikk 100% tillegg, gis det nå 100% overtidsgodtgjørelse etter klokka 20.00.

Matpengesatsen er øket til kroner 128,-.

Ellers har et partssammensatt utvalg i vinter jobbet med modernisering og forenkling av lønnsystemet. Dette har man nå oppnådd enighet om.

Forslaget går nå ut til uravstemning blant medlemmene med frist 30. juni kl. 15.00. Boligbyggelaget Usbl er medlem av SAMFO.