Enighet med Vinmonopolet

Det ble i natt enighet i lønnsforhandlingene med Vinmonopolet. Det gis et generelt tillegg på 3,4% fra 1. april 2006. Tillegget inkluderer det generelle tillegget gitt i A-delen.

09. mai 2006

-Jeg er fornøyd med oppgjøret, vi har oppnådd mye ikke minst når det gjelder ubekvemstilleggene, sier faglig sekretær Karin Solum i HK til HK-Nytt.

Dette er de viktigste endringene:

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 3,4% fra 1. april 2006. Tillegget inkluderer det generelle tillegget gitt i A-delen.

UB-tillegg
Tidspunktene for når UB-tilleggene slår inn er endret, og de er styrket. Satsen på kroner 24,- er øket til kroner 32,- Og på lørdager slår den nå inn allerede kl. 13.00 mot tidligere kl. 14.15.  Satsene på kroner 45,- og 85,- og øvrige klokkeslett står uendret.

Kompetansetillegg
Kompetansetillegget økes med kroner 1,-. Ansatte med fagbrev eller som har fullført Vinmonopolets kompetansestige får nå kroner 8,- i timen.

Utvidet arbeidstid for kontoransatte
For de kontoransatte er partene enige om at arbeidstiden er utvidet til 37,5 timersuke. Utvidelsen av arbeidstiden er gjort i overensstemmelse med de kontoransatte. Økningen i arbeidstid vil gi dem en særskilt lønnsøkning på 4 prosent som en kompensasjon på den utvidede arbeidstiden.

Stedfortreder for butikksjef
Tidligere het det at ansatte som er stedfortreder for butikksjef mer enn 50% av et arbeidsår skulle få et særskilt tillegg for dette. Prosentkravet for å få tillegg er nå redusert til 25% av et arbeidsår.

Pensjon
Man er enige om at det ikke kan gjøres endringer i pensjonsordningen i de neste to årene uten at partene er enige om det.