Enighet om Landsoverenskomsten

Det ble i dag enighet med Landbrukets Arbeidsgiverforening i forhandlingene om Landsoverenskomsten. Kroner 4,50 i generelt tillegg og bestemmelser om fagbrevtillegg er det viktigste man er enige om.

15. juni 2006

-Vi er spesielt tilfredse med nye bestemmelser om fagbrevtillegg i denne overenskomsten, sier forhandlingsleder Karin Solum i en kommentar.

Forslaget går ut til uravstemning med enstemmig anbefaling om å stemme ja.

Her er de viktigste endringene:

Økonomi
Det er enighet om et generelt tillegg på kroner 4,50 per time fra 1. april 2006.

Når det gjelder minstelønnssatsene i lønnssystemets fire hovedgrupper er man enige om å foreta justeringer på følgende måte:

Gruppe 1: +6,0%, Gruppe 2: +5,5%, Gruppe 3: +4,5%, Gruppe 4: +4,0%

Arbeidstakere med fagbrev innen butikk, kontor, salg- og service gis fra nå et fagbrevtillegg på kroner 7,- per time. Tillegget bortfaller imidlertid ved overgang til gruppe 3 eller 4.

Kompetanseutviklingstiltak
Til finansiering av kompetansetiltak skal det øremerkes et beløp på tilsvarende kroner 1000,- per år per ansatt medlem. Dette er en videreføring av hva man ble enige om for to år siden. Midlene her tildeles med bakgrunn i søknad og bevilges av personalsjef og hovedtillitsvalgt i samarbeid. I praksis gjelder ordningen kun HK-medlemmer.

Pensjon
Partene er enige om at det ikke skal skje endringer i tjenestepensjonsordninger i bedrifter som allerede har innført dette i løpet av avtaleperioden fram til 2008.  Men ved evt fusjonsprosess kan partene likevel drøfte dette.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet går nå til uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja til oppgjøret.

Svarfrist til LA er 30. juni.