Et aktivt eierskap krever handling

FLR er bekymret for framtida. Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv (FLR) krever at staten fyller sin rolle som eiere på en profesjonell og aktiv måte.

24. mars 2006

Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv (FLR) krever at staten fyller sin rolle som eiere på en profesjonell og aktiv måte. Det forutsetter blant annet vilje og evne til å få de selskapene de har eierinteresser i på rett kjøl.

Så langt savner FLR en slik vilje blant de statlige eierne i SAS konsernet. Hvis ikke eierne griper inn frykter vi at konsernet snart kan være historie.

SAS konsernet er preget av uro og konflikter. Det er et selskap hvor ulike grupper av ansatte stadig er uenige, og hvor ledelsen viser liten lyst og evne til å roe gemytter. De bruker sin energi og kreativitet på å omgå lov og avtaleverket.

Til tross for flere år med meget dårlige resultater har selskapet et styre som gir ledelsen skyhøye lønnstillegg. Dette skjer samtidig som store grupper av ansatte gjennom år har avstått fra lønnstillegg.

Selskapets anseelse er på et lavmål blant store kundegrupper, og FLR er bekymret for framtida. Bekymret for arbeidsplassene både i SAS konsernet, i reiselivsbransjen og industrien. Et sterkt flyselskap er også en viktig bærebjelke i en god distriktspolitikk.

Vi krever at eierne viser handlekraft og sørger for at det blir tatt nødvendige grep, slik at SAS konsernet kan fremstå som et selskap med respekt for lov og avtaleverket. Et selskap med et godt arbeidsmiljø, fornuftig lønnspolitikk og fornøyde kunder.

Styret i
Fagforening for Luftfart og Reiseliv
Avd 151 av Handel og Kontor

Kontaktpersoner:
Leder
Trond Smøraas 48200567

Sekretær
Lisa Skaret 90768824