Forhandlinger / meklingsdatoer / uravstemninger

Under følger en oversikt over planlagte forhandlings- og meklingsdatoer for HKs avtaleområder. Alle datoer er med forbehold om sluttføring av forhandlingene. Merk: Oversikten er sortert på arbeidsgiverforening og ikke tid.

21. februar 2006

Avtaler med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO Standardoverenskomsten (FERDIG)
Forhandlinger oppstart 2. mai, fortsettelse 3. mai.
Avslutning 15. mai.
Forhandlinger 15. mai ga enighet.
Stemmefrist: 13. juni kl 15.00. Avstemning avsluttet.
Svarfrist NHO: 14. juni kl. 14.00.
Avtaleforslaget godkjent med 83,6% Ja, 16,2% Nei.

NHO/NBF Rammeavtale for bilselgere (FERDIG)
Det er avsatt to dager til forhandlingene i første omgang (28. og 29. juni).
Det ble enighet 5. juli - uravstemningsfrist 24. august kl. 15.00
Meddeles motpart 25. august kl 15.00.
Godkjent med 100% Ja.

NHO/BBF Bensinoverenskomsten (FERDIG)
Forhandlinger er avtalt 15/6 med mulighet for også 16/6.
Forhandlingene den 15. juni ga brudd - går til mekling.
Mekling avtalt 29. - 30. august. Fare for streik fra arbeidstidens start 31. august.
Enighet i mekling - uravstemningsfrist 27. september kl. 15.00
Forslaget er godkjent med 89,6% Ja

NHO/MBL Medieoverenskomsten (FERDIG)
Forhandlingsstart avtalt 18. mai kl. 13.00.
Brudd 18. mai - går til mekling.
Meklingsfrist for HK/Parat/NTF: tirsdag 6. juni, kl. 24.00.
(NJ / Fellesforbundet: 2. juni kl. 24.00)
Mekling 6. juni ga enighet. Svarfrist MBL: 28. juni 14.00
Meklingsforslaget godkjent med 93,6% Ja, 6,37% Nei.

NHO/TL Overenskomst for Taxisentraler (FERDIG)
Oversendelse av krav 14. juni.
Forhandlinger 21. juni med oppstart kl. 10.00 i NHOs lokaler.
Forhandlinger ga brudd - mekling skjer 14. september.
Frist for enighet 14. september kl. 24.00.
Enighet i mekling, uravstemningsfrist 9. oktober, svarfrist 10. oktober.
Godkjent i uravstemning med 100% JA.

NHO Butikkoverenskomsten (FERDIG)
Forhandlinger avtalt den 31. mai og 1. juni.
Brudd i forhandlingene den 1. juni. Meklingsdato 10. august, frist kl. 24.00.
Mekling avtalt 16. - 17. august. Fare for streik fra arbeidstidens start 18. august.
Mekling ga enighet - frist for avstemning er 14. september 15.00.
Riksmeklingsmannen meddeles 15. september.
Meklinsgforslaget godkjent med 93,84% JA

NHO/FL Luftfartsoverenskomsten (FERDIG)
Forhandlinger avtalt 22. og 23. mai.
Brudd 23. mai. Går til mekling.
Det avholdes parallellmekling for HK og Parat onsdag 7. juni, med oppsigelsesfrist samme dag kl. 24.00. 
Fare for konflikt fra 8. juni. Enighet i mekling 8. juni.
Meklingsforslaget går ut uten anbefaling. Svarfrist 7. juli
Meklingsforslaget godkjent med 66,8 % Ja, 33,2 % Nei.

Nova Airlines AS
Forhandles i desember.

Avtaler med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
HSH Landsoverenskomsten m/ bransjevataler (FERDIG)
Forhandlinger 28. mars 1. april
Kravoverlevering 14. mars klokken 13.00 i HSHs lokaler.
Forhandlinger 28. mars - 1. april ga enighet.
Uravstemning ferdig. Resultat 90% ja.

Bransjeavtalene består av: (FERDIG)
HSH Fotolaboratorier
HSH Informasjonsteknologi
HSH Bok og Papiravtalen
HSH Reiselivsbransjen
HSH Forlagsavtalen
HSH Bingoavtalen
HSH Kioskavtalen
HSH Bilselgeravtalen

Andre overenskomster: (FERDIG)
HSH Kontoroverenskomsten m/bransjeavtale advokatvirksomheter
HSH Overenskomst for bemanningsbransjen
HSH Lederoverenskomsten

Forhandlinger 28. mars - 1. april ga enighet.
Uravstemning ferdig. 90% ja.

Avtaler med Arbeidsgiverforeningen NAVO:
NAVO Vinmonopolet (FERDIG)
Forhandlingsstart 2. mai (område 9).
Brudd natt til 4. mai - ber om bistand fra NAVO/LO Stat
Bistand gitt 8. mai. Enighet natt til 9. mai.
Avstemning: Frist for å stemme er onsdag 13. september klokken 15.00.
Uravstemningen ga 95,4 % Ja hos Vinmonopolet.
Område 9 LO Stat godkjent med 76,3% Ja den 15. september.

NAVO Norges Håndballforbund
Forhandler i fredsplikt er avtalt etter 1. juni.

NAVO NorCargo (FERDIG)
Forhandlingsstart fredag 21. april kl. 1230 i NorCargos lokaler (område 8).
(Sammen med Postens bedrifter).
Forhandlinger 21. april medførte ønske om bistand fra LO Stat / NAVO
Bistandsforhandlinger 4. mai, oppstart klokken 10.00 - ga enighet.
Uravstemning pågår. Stemmefrist onsdag 7. juni kl. 16.00.
Uravstemningen ga 84% ja, 16% nei.

Avstaler med Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA)
LA Meierioverenskomsten (FERDIG)
Forhandlinger avtalt mandag 12. juni, om nødvendig natt til 13. juni.
Forhandlinger endte i enighet. Svarfrist LA 30. juni.
Uravstemningen ga 92,4% Ja, 7,6% Nei.

LA Landsoverenskomsten (FERDIG)
Forhandlinger avtalt torsdag 15. juni, om nødvendig natt til 16. juni.
Uravstemningen ga 96,5% Ja, 3,5% Nei.

Avtaler med arbeidsgiverforeningen SAMFO:

SAMFO Landsoverenskomsten (FERDIG)
Forhandlinger avtalt uke 14 (5. 7. april)
Forhandlinger ga enighet 7. april.
Uravstemning ferdig, 80% Ja, 20% Nei

SAMFO Bensinoverenskomsten
(Ingen avtalte forhandlinger.)

SAMFO Lederoverenskomsten (FERDIG)
Forhandlinger avtalt uke 14 (4. 7. april)
Forhandlinger ga enighet 7. april.
Uravstemning ferdig, 55% Ja

SAMFO overenskomst for Coop Norge AS m/fl  (FERDIG)
Kravoverlevering den 16. mai
Forhandlinger avtalt den 22., 23. og 24. mai.
Pause i forhandlingene fra 24. mai. Avventer avtale om nye forhandlingsdatoer.
Nye forhandlinger er avtalt 19/6.
Forhandlinger 19/6 ga enighet - uravstemningfrist 24. august kl. 15.00
Godkjent med 72,2% Ja - 27,8% Nei

SAMFO overenskomst for ledere i Coop Norge AS m/fl 
Forhandlinger avholdt 17. oktober. Forhandlinger ga enighet.
Uravstemningsfrist er 7. november. Motparten meddeles 8. november.
Urvstemningen godkjent med 65% ja.

USBL (FERDIG)
Forhandlinger avtalt 14. - 15. juni. Enighet 15. juni.
Svarfrist 30. juni.
Godkjent med 100% ja, (75% deltakelse)

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA):

FA Sentralovk (FERDIG)
(Varsel om sympatistreik fra 12. juni.)
Forhandlinger avholdt 25. august. Forhandlingsforslaget ble vedtatt over bordet.

Avtaler med Abeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF):
(Hovedavtaleforhandlinger med AAF er avtalt 23. august)

AAF Landsoverenskomsten (FERDIG)
Forhandlinger er avtalt 26. og 27. september.
Enighet i forhandlinger. Uravstemningsfrist er 26. oktober.
Resultatet godkjent med 95,3% Ja.

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (FERDIG)
Ferdig forhandlet 8. september i forhandlinger.
Uravstemningsfristen 25. september.
Resultatet godkjent med 91,5 % ja-flertall.

Avtaler med Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning:

Norges Fiskarlag m/fl.
Forhandlinger avtalt 17. oktober. Forhandlinger gjennomført.
Enighetsprotokoll den 20. oktober.
Uravstemningsfrist torsdag 9. november 16.00. Meddelelsesfrist motparten 10. november.

Vest-Norges Fiskesalslag St l reg
Forhandlinger avtalt 23. oktober. Forhandlinger ga enighet.

Norges Råfisklag
Forhandlinger avtalt 13. november. Ga enighet.

Andre overenskomster uten arbeidsgiverforening
OBOS Oslo Bolig og Sparelag (FERDIG)
Forhandlinger avtalt 22. og 28. august.
Enighet i forhandlinger. Stemmefrist 8. september kl. 11.00.
Forhandlingsresultatet godkjent med 95,6% Ja.

Stim Computing AS (FERDIG)
Forhandlinger avsluttet 15. mai.
Frist for å stemme i uravstemningen: 24. mai kl. 16.00.
Forhandlingsforslaget vedtatt med 88,2% JA-flertall.

Norsk Sykepleierforbund
Forhandlinger avtalt 8., 9. og 10 november.
Forhandlinger medførte brudd, går til mekling. Avventer meklingsdato.
Mekling gjennomført. 4. - 5. desember. Ga enighet, går til uravstemning.

Taxus Akershus AS
Forhandlinger gjennomført 14. og 27 november.
Stemmefrist fredag 8. desember.

Norske Fysioterapeuters Forbund
(Ingen avtalte forhandlinger.)

Sykehuspersonalets Interessekontor AS
(Ingen avtalte forhandlinger.)