Forhandlingsinnspurt Standardoverenskomsten

I dag mandag 15. mai klokka 10.00 møttes HK og NHO for å gjenoppta forhandlingene om Standardoverenskomsten.

15. mai 2006

Forhandlingene pågikk fra 2. 3. mai, men av praktiske årsaker ble partene enige om en pause fram til i dag 15. mai med forhandlingsinnspurten.

Det har vært noe framdrift i forhandlingene, men det gjenstår fortsatt noe på både tekniske og økonomiske krav.

Du kan også høre forbundsleder Sture Arntzens kommentar foran forhandlingene her:
http://www.radioriks.no/zoom.php?zoom=2566&testing=1