Forhandlingsstart Landsoverenskomsten SAMFO

Det er forhandlingsstart for Landsoverenskomsten med SAMFO onsdag 5. april. Det er satt av tid fram til fredag for forhandlingene.

04. april 2006

Viktige krav for HK i forhandlingene er en styrket videreføring av lønnsgarantiordningen og styrking av bestemmelsene som omhandler velferdspermisjoner.

Videre kreves det tariffestet bestemmelser for hvordan prøveprosjekter med 6-timers arbeidsdag/30-timers uke med full lønnskompensasjon skal gjennomføres, at normalarbeidsdagen både forsvares og tidfestes og at innleie eller bortsetting av arbeid skal avtales med de tillitsvalgte.

De økonomiske kravene vil bli fremmet underveis i forhandlingene.

SAMFO-området er HKs nest største avtaleområde nær 9.000 medlemmer. I hovedsak jobber medlemmene innen kooperasjonen, bedre kjent som forbrukersamvirket Coop.

Vi vil komme tilbake med ny utsendelse av informasjon straks det foreligger et utfall av forhandlingene.