Forhandlingsstart Nor-Cargo

Tarifforhandlingene for de ansatte i Nor-Cargo starter fredag 21. april 2006 klokken 12.30 i Nor-Cargos lokaler.

21. april 2006

Området omfatter vel 200 HK-medlemmer som så langt har vært en del av Standardoverenskomsten med NHO.

Det er i forbindelse med Postens oppkjøp av Nor-Cargo at bedriften har byttet arbeidsgiverforening. Det skal derfor for første gang føres lønnsforhandlinger som en del av tariffoppgjøret med arbeidsgiverforeningen NAVO i denne virksomheten.

Det vil bli ført helt selvstendige forhandlinger direkte med NorCargo. Forhandlingene vil på samme tid omfatte Nor-Cargo Holding, Nor-Cargo AS og Nor-Cargo Thermo AS.

På grunn av overgangen til ny overenskomst vil man i forhandlingene ta utgangspunkt i de avtalene de ansatte tidligere har vært omfattet av, altså Standardoverenskomsten med NHO og alle tidligere særavtaler. Målet er å få videreført disse bestemmelsene.

HK møter i forhandlingene med landsutvalget for Nor-Cargo som består av tillitsvalgte fra alle bedriftene.

Videre løp
NAVO-oppgjøret er ellers delt inn i flere forhandlingsrunder, der A-delen forhandles sentralt mellom partene. A-delen ble sluttført rett før påske med et generelt tillegg på kr 1950,- til alle.

B-dels forhandlingene i den enkelte virksomhet er neste fase, som med dette er startet for Nor-Cargo sin del.

Siste frist for partene i Nor-Cargo er å bli enige i B-dels forhandlingene er 28. april 2006. Blir man ikke enige innen den tid, kan partene be om bistand fra LO Stat og NAVO.