Forhandlingsstart Vinmonopolet

Det er forhandlingsstart med Vinmonopolet i dag tirsdag 2. mai. Det er satt av 2 dager til forhandlingene.

02. mai 2006

Fra før er forhandlingene på sentralt hold unnagjort gjennom forhandlingene mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen NAVO. Dette kalles A-delen og ble sluttført rett før påske med et generelt tillegg på kr 1.950,- til alle.

B-dels forhandlingene som forhandlingene med Vinmonopolet blant annet faller inn under, skal være ferdige innen 4. mai.

Foran oppgjøret er det reist flere krav. En heving av UB-satsene og forbedringer i bestemmelsene som omhandler arbeidstidsordningene står på dagsorden. Ut over dette ønsker de tillitsvalgte å få inn en rekke tradisjonelle tillitsvalgtbestemmelser som sikrer innflytelse og reell medbestemmelse.

Bestemmelsen som sikrer pensjonsrettighetene foreslås tariffestet.

Økonomiske krav vil bli reist underveis i forhandlingene.

HK vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger en avklaring i forhandlingene. Blir man ikke enige, kan partene be om bistand fra LO Stat og NAVO etter 4. mai.

Noe over 1000 av HKs medlemmer omfattes av avtaleområdet.