Forhandlingstart med HSH

Det er forhandlingsstart med HSH tirsdag 28. mars klokken 13.00. Det er satt av tid fram til og med lørdag 1. april. 

I tillegg til Landsoverenskomsten skal det også forhandles om følgende bransjeavtaler og overenskomster: Fotolaboratorier, Informasjonsteknologi, Bok og Papiravtalen, Reiselivsbransjen, Forlagsavtalen, Bingoavtalen, Kioskavtalen, Bilselgeravtalen, Kontoroverenskomsten m/bransjeavtale for advokatvirksomheter, Overenskomst for bemanningsbransjen, Lederoverenskomsten.

Viktige krav for HK i forhandlingene er å tariffeste bestemmelser for hvordan prøveprosjekter med 6-timers arbeidsdag/30-timers uke med full lønnskompensasjon skal gjennomføres, at normalarbeidsdagen både forsvares og tidfestes og at innleie eller bortsetting av arbeid skal avtales med de tillitsvalgte.

Det blir også krevd videreføring av lønnsgarantiordningen og styrking av bestemmelsene som omhandler velferdspermisjoner.

 De økonomiske kravene vil bli fremmet underveis i forhandlingene.

Som kjent er kravet om AFP-ordningen, innføring av tjenestepensjon, lønnsgarantiordningen og en opprettholdelse og forsterking av ordningene med tillegg for ubekvem arbeidstid viktige tariffkrav. Forhandlingsutvalget regner med at disse kravene vil bli en stor utfordring for oppgjøret.

HSH-området er HKs største avtaleområde nær 15.000 medlemmer. Nær 3.000 bedrifter er bundet av tariffavtale med HK innen området. I hovedsak jobber medlemmene innen alle typer handel og privat tjenesteyting. Men også forlag, bokhandel, møbel, reiseliv og callsenter.

Vi vil komme tilbake med ny utsendelse av informasjon straks det foreligger brudd eller eventuell enighet - senest natt til lørdag!

Andre informasjonstjenester du kan benytte under forhandlingene:

·         Vårt nettsted vil være oppdatert: www.handelogkontor.no

·         Fagbladet HK-Nytt finner du på: www.hk-nytt.no

·         Informasjonstelefon 815 48 0 55 vil også være oppdatert.