Full støtte til fransk fagbevegelse, studenter og ungdom

Handel og Kontor i Norge (HK) vil med dette uttrykke vår fulle støtte til den kamp fransk fagbevegelse og studenter fører i kampen mot regjeringens forslag til å gjøre det lettere å sparke unge arbeidstakere under 26 år.

28. mars 2006

Kampen mot et todelt arbeidsliv er en kamp som angår oss alle, og som må føres på tvers av både bransjer og nasjoner.

HK er et fagforbund som organiserer 60.000 arbeidstakere innen handel, media, industri, luftfart, reiseliv og annen tjenesteytende virksomhet. Vi er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge.