Garantilønnsordningen

Det ble 10. mars gjennomført forhandlingsmøte med SAMFO vedrørende garantiordningen. Protokoll er undertegnet.

13. mars 2006

Resultatet ble et tillegg på trinn 6 på kroner 323,- (tilsvarende kroner 1,99 per time). Ny minstelønnssats på trinn 6 er fra 1. februar 2006 kroner 21.185,-.

I tillegg er det enighet med SAMFO om følgende endringer i bilag 7, det stillingsvurderte lønnssystemet:

Lønnstrinn 6 - 20 heves med kroner 323,- per måned
Lønnstrinn 21 heves med kroner 175,- per måned.

Brev til bedrifter som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiversammenslutning vil bli sendt ut så snart nytt bilag foreligger.

Dette må betraktes som godt tillegg, og det oppfordres til å bruke dette i vervesammenheng for å vinne nye medlemmer. Gå i den anledning gjerne inn på vår nettside:
./verv