Garantilønnsordningen - Landsoverenskomsten

Det ble tirsdag 7. mars ført forhandlinger med HSH vedrørende garantitillegget per 1. februar 2006.

08. mars 2006
  • Resultatet ble et tillegg på kroner 1,99 per time. Trinn 6 heves dermed med kroner 323,- per måned til kroner 21.185,-
  • Timelønna blir etter dette 130,37 per time
  • Lønnssatsene for faglærte heves med samme beløp fra samme dato.

Protokoll er undertegnet.

Brev til bedrifter som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiversammenslutning vil bli sendt så snart nytt bilag foreligger.

Et godt tillegg
Dette må betraktes som godt tillegg, og det oppfordres til å bruke dette i vervesammenheng for å vinne nye medlemmer. Gå i den anledning gjerne inn på vår nettside:
• ./verv

Forhandlingsstart HSH tariffoppgjøret 2006
I forbindelse med tariffoppgjøret 2006 er det avtalt overlevering av kravene tirsdag 14. mars. Det er avtalt forhandlinger tirsdag 28. mars lørdag 1. april.

Kravene foran det forbundsvise oppgjøret vil så snart de er overlevert motparten bli lagt ut på våre nettsider.