Informasjon om uravstemning nett

 

For første gang åpner HK for at du som skal stemme over forslag til ny tariffavtale kan gjøre dette på internett. Du som deltar i uravstemningen avgjør selv om du vil stemme på tradisjonell måte (papir) eller om du vil avgi stemme på nett.

30. mars 2006

Medlemmet
Du som får tilbud om å stemme via HKs nettsider mottar stemmeseddel i posten hjem til din privatadresse. På stemmeseddelen står det ditt medlemsnummer og et passord. Du bruker medlemsnummeret og passordet til å logge deg på HKs nettsider. Her kan du laste ned informasjon om resultatet og også avgi stemme.

Ønsker du ikke å stemme på internett, kan du bruke stemmeseddelen på papir. Klipp av denne nederst og bruk svarsendingskonvolutten som fulgte med. Stemmen gir du til din klubbleder, eller sender den selv inn til HK.

Klubblederen
Klubblederen mottar på vanlig måte tillitsvalgtinformasjon, stemmeliste og informasjonshefter om resultatet. Klubblederen har ansvar for å avholde informasjonsmøte for HK-medlemmene, påse at alle medlemmene deltar i uravstemningen og sende inn stemmesedler til regionkontoret. Hvordan klubben velger å gjennomføre avstemningen bestemmer klubben selv. Det viktigste er at medlemmene blir informert, tar stilling til resultatet og deltar i avstemningen.

Hva med doble stemmer?
På hver stemmeseddel er det en strekkode. Mottatte papirstemmer blir ved hjelp av denne strekkoden kryssjekket mot stemmer avgitt på nett. Har den samme papirstemmen HK mottar også blitt brukt til å stemme på nett, regnes kun nettstemmen som gyldig stemme.

Anonymt
Strekkoden på hver stemmeseddel er fristilt fra medlemsnumrene og dermed all annen medlemsdata. Det eneste som kan kontrolleres i opptellingen av papirstemmene er om papirstemmen HK har mottatt også har blitt brukt til å stemme på nett. Hva enkeltmedlemmer har stemt kan dermed ikke spores.

Ja og nei-stemmene lagres i en tabell som er atskilt fra øvrige medlemsdata. Også her kan man dermed bare sjekke om medlemmet har stemt eller ikke.

Eksempler
I høyre marg kan du laste ned eksempler på stemmesedler til medlemmene og eksempel på tillitsvalgtinformasjon.