Informasjonskonferanse om den nye arbeidsmiljøloven

HK-Region Agder og Rogaland inviterer til informasjonskonferanse om den nye arbeidsmiljøloven, onsdag 22. februar 2006 fra klokken 12.00 til 16.00 på Folkets Hus i Stavanger.

30. januar 2006

LO-advokat Are Nilsen vil orientere om og svare på spørsmål om de viktigeste endringene i den nye arbeidsmiljøloven. Det vil også bli gitt en kort orientering om obligatorisk tjenestepensjon.

HK region Agder og Rogaland dekker reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste for sine medlemmer.  Påmelding til regionkontoret i Stavanger (agder.rogaland@handelogkontor.no) innen 13. februar.