LO varsler erstatningskrav mot SAS

I kjølvannet av at LO på vegne av de bakkeansatte i Braathens Ground Handling i dag vant en knusende seier over SAS i Høyesterett varsler nå LO erstatningskrav mot SAS.

31. januar 2006

- Dette var en rettferdig seier for de Handel og Kontor organiserte bakkeansatte i tidligere Braathens som ble forbigått i forbindelse med sammenslåingen med SAS høsten 2001, sier LOs 1. nestleder Roar Flåthen.
 
Høyesterett ga saksøkerne fullt medhold i at de Braathens ansattes rettigheter og plikter skulle vært overført til SAS, slik LO hele tiden har ment.
 
Viktig prinsipiell dom
- Høyesterett fastslår at den overføringen som fant sted er å anse som en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Dette innebærer at rettighetene til de ansatte skal overføres uendret til det nye selskapet, sier Flåthen.
- Dette er en viktig prinsipiell dom som vil ha stor betydning for de ansattes rettigheter i forbindelse med fremtidige fusjoner og sammenslåinger i norsk og europeisk arbeidsliv, understreker Flåthen.
 
Varsler erstatning
LO vil nå på vegne av de 325 Braathens ansatte som søksmålet omfatter kreve erstatning for lønnstap kreve stillingen tilbake for de som er forbigått. 220 har i dag jobb i SAS, men ikke fått med seg ansienniteten eller fått en lavere stillingsprosent. Andre har helt eller delvis vært uten jobb. Rundt 100 ansatte har også etter dommen krav på å beholde sine tidligere stillinger.

- Denne prosessen har vært en stor belastning for mange av de Braathens-ansatte som ble forbigått. Det er bare rett og rimelig at de får erstatning og en unnskyldning fra SAS-ledelsen, sier Flåthen, som roser de ansatte, deres tillitsvalgte, Handel og Kontor og LOs egne advokater.