Mekling på overtid

Det blir mekling på overtid mellom HK og Mediebedriftenes Landsforening.

07. juni 2006

Partene har ved midnatt meklet i 14 timer, og meklingen vil fortsette utover natten. Vi vil komme tilbake med mer informasjon straks det skjer noe.