Meklingsinnspurt med MBL

Klokka 10.00 i dag starter meklingen med MBL om Medieoverenskomsten. Etter at pensjonsspørsmålet kom på plass før pinse gjenstår de to viktigste sakene: økonomi og arbeidstid.

06. juni 2006

Handel og Kontor var til stede og deltok i fellesmeklingen da journalistene og grafikerne kom til enighet om en tariffesting av tjenestepensjonsordningene. Det er derfor å påregne at HK vil komme ut av denne meklingen med det samme resultatet i dette spørsmålet.

Økonomi
De to store spørsmålene i dagens mekling er lønnstillegg og arbeidstidsbestemmelser. I følge HK-Nytt skjeler forhandlingsleder Bjørn Mietinen her til den økonomiske ramma til de to andre forbundene som allerede har meklet i området.

Et utjevningstillegg som HK fikk i 2004, er også aktuelt å kreve.

Når det gjelder tariffavtalens minstelønnssatser, er kravet det samme som de fikk på standardoverenskomsten, forteller Mietinen. Der ble satsene økt med mellom 796 og 1.072 kroner i måneden.

Arbeidstider
Handel og Kontor er møtt med et motkrav fra NHO Mediebedriftenes Landsforening om at de ansatte må tillate mer fleksible arbeidstidsordninger. Vi mener det er fleksibelt nok som det er, og jeg forventer at arbeidsgiverne trekker dette kravet. Vi vil i alle fall ikke fire på dette punktet, slår Bjørn Mietinen fast.

  • Vi vil komme tilbake med mer informasjon på våre nettsider rundt midnatt.
  • Vår informasjonstelefon 815 48 055 vil også være oppdatert.