Ønsker forbundsvist oppgjør

 

Faglig forum avholdt i dag sitt møte hvor de avga råd til HKs forbundsstyre foran det kommende tariffoppgjøret. Faglig forum mener HK er best tjent med en forbundsvis oppgjørsform.

17. januar 2006

Faglig forum består av representanter fra alle HKs bransjeråd, landsomfattende avdelinger, regioner og ungdomsrådet. I retningslinjene for Faglig forum heter det blant annet at det er dette organet som avgir innstilling til forbundsstyret om tariffkrav og forhandlingsutvalg for bransjerådenes overenskomster.

Det er en omfattende uttalelse som nå er vedtatt foran vårens lønnsoppgjør. Du kan laste ned Faglig forums tariffpolitiske råd til forbundsstyret ved å klikke i linken i høyre marg.

Faglig Forums råd behandles og vedtas av HKs forbundsstyre som holder møte i morgen.