Opplysninger om konsernstrukturer

LO har ved flere anledninger krevd at enhetsregisterloven ble endret slik at tillitsvalgte og andre kan hente ut informasjon om konsernstrukturer i norske virksomheter. Informasjon om konsernstruktur er fra 1.1.2006 tilgengelig fra Enhetsregisteret. Konsernstruktur kan bestilles per telefon (75 00 75 00), e-post firmapost@brreg.no eller faks 75 0075 05.

09. januar 2006

Den registrerte konsernstrukturen sendes fra Brønnøysundregisteret enten per post eller telefaks, ikke e-post. Inntil videre leveres konsernstruktur gratis, men på lengre sikt kan det ifølge Brønnøysundregisteret være aktuelt å ta betalt.

Siden konsernstruktur ikke har vært offentlig tilgjengelig for allmennheten tidligere, er det ifølge Brønnøysundregisteret grunn til å tro at kvaliteten på de registrerte opplysningene ikke er så gode som de burde. Den er grunn til å tro at mange selskaper ikke har vært like påpasselig med å sende inn melding om konsernstruktur, eller ajourholde den registrerte konsernstrukturen. Feil og/eller manglende opplysninger bør meldes tilbake til registeret.

Et tips fra Brønnøysundregisteret er at bestiller, ved bestilling av konsernstruktur, spør kundebehandler om det er registrert konsernstruktur på oppgitt organisasjonsnummer før bestilling registrerer. Om et selskap inngår i konsern er enkelt å kontrollere for registeret, men selve konsernstrukturen er ikke tilgjengelig per telefon. På denne måten slipper man å motta konsernstrukturer som er uten innhold. Avklaring kan altså gjøres før bestilling utføres.