Overlevering av HSH-kravene i dag

Det er utveksling av krav mellom HSH og HK i dag tirsdag 14. mars klokken 13.00. Fra samme tid kan du laste ned kravene i word- og pdf-format fra våre nettsider.

14. mars 2006

Under det kommende tariffoppgjøret har HK flere krav og prioriterte områder. De viktigste kravene er:

  1. At det tariffestes bestemmelser for hvordan prøveprosjekter med 6-timers arbeidsdag/30-timers uke med full lønnskompensasjon skal gjennomføres
  2. At normalarbeidsdagen både forsvares og tidfestes
  3. At innleie eller bortsetting av arbeid skal avtales med de tillitsvalgte
  4. Videreføring av lønnsgarantiordningen
  5. Opprettholde og forsterke ordningene med tillegg for ubekvem arbeidstid
  6. Styrke bestemmelsene som omhandler velferdspermisjoner
  7. Videreføre AFP-ordningen

Man vil komme tilbake til de økonomiske kravene under forhandlingene.

Det foreslås også en prøveordning med nemndsordning for løsning av tvister i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene i 2006 og 2007. Dette kravet kommer som en følge av at mange tillitsvalgte opplever de lokale forhandlingene som lite reelle, da arbeidsgiver ofte bruker sin styringsrett til å slette sluttstrek for lokale forhandlinger.

Man regner med at finansieringen av den nye tjenestepensjonsordningen vil bli en stor utfordring for oppgjøret.

Framdriftsplan
Etter utvekslingen av kravene i dag er det lagt opp til en framdrift hvor selve forhandlingene tar til tirsdag 28. mars. Det er deretter satt av tid fram til og med lørdag 1. april.

Det blir sendt ut egen informasjon til tillitsvalgte i forbindelse med forhandlingsstart. Det blir deretter varslet umiddelbart ved eventuell enighet eller brudd.

Om HSH-området
HSH-området er HKs største avtaleområde nær 15.000 medlemmer. Nær 3.000 bedrifter er bundet av tariffavtale med HK innen området. I hovedsak jobber medlemmene innen alle typer handel og privat tjenesteyting. Men også forlag, bokhandel, møbel, reiseliv og callsenter er stikkord for HSH-området.