Pause mellom HK og NHO

Det er pause i forhandlingene mellom HK og NHO i forhandlingene om Standardoverenskomsten. Partene møtes igjen 15. mai.

04. mai 2006

Forhandlingene har pågått i to dager, og det var ventet en forhandlingsinnspurt 8. mai. Denne er nå imidlertid forskjøvet. Det er rene praktiske årsaker som er grunnen til denne forskyvningen.

Det har vært noe framdrift i forhandlingene, men det gjenstår fortsatt noe på både tekniske og økonomiske krav.