Regulering av kontingenttaket

 

Inntektstaket for beregning av kontingent reguleres i tråd med veid gjennomsnitt av lønnsutviklingen innenfor HSH- og Samfo- området. Reguleringen for 2006 blir dermed på 3,71%.

03. januar 2006

I tillegg øker inntektsgrensen etter representantskapets vedtak i 2004 med kroner 1500,-. Dette gjør at inntektsgrensen fra neste år øker fra kr. 26.450,- til kr. 28.930,- per måned.

Forsikringsandelen heves fra kr. 90,- til kr. 91,- p.r. mnd.

Fra 1. januar 2006 vil det bety at på alle prosentsatser heves høyeste kontingent (taket) til følgende beløp:

1,20% kr. 347,- + kr. 91,- = kr. 438,-

1,25% kr. 361,- + kr. 91,- = kr. 452,-

1,30% kr. 376,- + kr. 91,- = kr. 467,-

1,40% kr. 405,- + kr. 91,- = kr. 496,-

           

Kontingenten for lærlinger vil være den samme i 2006 (kr. 76,- per måned).

Vi presiserer at det kun er makskontingenten som heves. For alle som tjener under kroner 28.930,- per måned vil altså kontingenten kun stige med kroner 1,-

Forbundet vil selv informere arbeidsgivermotpartene, direktebetalende medlemmer, trekkbedriftene og de enkelte tillitsvalgte på arbeidsplassene om endringene, og kontrollere at trekkbedriftene gjennomfører disse.