Regulering av streikestønadsstatser

 

Arbeidsutvalget har i sitt møte i dag 27. mars behandlet forbundets satser for streikestønad.

27. mars 2006

Regulering av streikestønad foretas etter ett veid gjennomsnitt for lønnsutviklingen innen HSH/SAMFO området, denne viser en økning på 3,22%, og gir følgende nye satser for streikestønad:

Sats A:   Medlemmer med fast avtalt arbeidstid tom. 15 timer pr. uke:
             Kr. 1.108,- pr. uke (kr. 158,- pr dag for del av uke).

Sats B:   Medlemmer med fast avtalt arbeidstid over 15 timer og tom.
            30 timer pr uke:
             
             Kr. 1.533,- pr. uke (kr 217,- Pr. dag for del av uke)

Sats C:   Medlemmer med fast avtalt arbeidstid over 30 timer pr. uke:
             Kr. 2.106,- pr. uke (kr. 300,- pr. dag for del av uke).

Arbeidsutvalget har tatt reguleringen av streikestønadssatser tas til etterretning.