Retningslinjer for fjernarbeid

Arbeidslivets parter på europeisk nivå inngikk i juli 2002 en rammeavtale om fjernarbeid. På denne bakgrunn er det utarbeidet retningslinjer for oppstart og praktisering av fjernarbeid.  

03. februar 2006

Retningslinjene tiltres av følgende organisasjoner: NHO, HSH, KS, NAVO, LO, YS, Unio, Akademikerne og NITO.

Du laster ned dokument i PDF-format ved å klikke på link i høyre meny.