Seier i Høyesterett

I dag falt dommen i Høyesterett og den gikk i arbeidstakernes favør. Dette er en stor og viktig seier ikke bare for de som her har tatt kampen men for arbeidstakere i Norge generelt. Nå er det klart at et Konsern ikke kan skalte og valte med sine ansatte ved overføring av arbeidsoppgaver fra en enhet til en annen.

31. januar 2006

Vi i FLR er meget glade for at Høyesterett her var sitt ansvar bevist ovenfor norske arbeidstakere og deres rettigheter ved oppkjøp og ved endringer innen konsernstrukturer.
Dette er en gledens dag for våre medlemmer som har stått på og som nå med en Høyesteretts dom kan si at vi hadde rett.

Nå begynner jobben med å rette opp de skjevheter og urettferdigheten dette har medført i tiden som har gått. Dette vil naturlig ta litt tid. Nå må vi sette oss ned med ledelsen i SGS og se på hvordan dette skal løses både sentralt og ute lokalt. Nå i gledesrusen så vil jeg som leder i FLR og Konserntillitsvalgt for HKere i SAS også be dere huske at der nå er noen som vil oppfatte dette som et tap.

Dette vil være de som nå får endringer i sine ansettelsesforhold fordi at dere skal få det dere har rett på. Derfor vil jeg be dere vise hensyn til disse. De gjennomgår nå en tid med usikkerhet om sin fremtid. Dette er noe dere kan alt om for dere har selv gjennomlevd den og kan sette dere inn i hvordan disse har det.

Så selv om dere har vært utsatt for det som har føltes som trakkasering og tilsidesettelse av kollegaer og ledelse så ikke fall ned på det samme lave nivået selv nå i seierens time.
Vi må gjøre det vi kan for arbeidsmiljøet i fremtiden. Vi skal jobbe sammen i mange år etter dette for å sikre gode, trygge arbeidsplasser og inntekt.

Så får vi bare håpe at ledelsen i SAS nå har lært slik at de ikke prøver noen slike C momenter mot andre grupper senere. At man også der nå får såpass moral at når man går ut og lover en ting både muntlig og skriftlig så holder man det. Jeg håper også at de nå ikke vil trenere arbeidet med å få rettet opp i de skjevheter deres tidligere misère har ført til. Skjevheter som vi nå skal rette opp i.

Men akkurat i dag skal Dere få feire seieren. I dag har dere fått en kjempekaramell og suge på. Til slutt takk til Handel og Kontor som aldri var i tvil og tok kampen sammen med oss. Det er ikke tvil om at uten et stort seriøst forbund som Handel og Kontor i ryggen ville dette aldri gått.

Vil til slutt også gratulere de LFF medlemmene som kom fra Braathens som dette vil få følger for. Dette vil skape presedens også for dem. Så får dere spørre dere selv om hvorfor LFF ikke tok kampen for dere.

Kontaktperson Trond Smøraas mobil 48200567