Streik ved Brandon AS

 

Det er streik ved Brandon AS, Vestgårdv 19, 1789 Berg i Østfold, fra i morgen tirsdag 20. juni. Handel og Kontor i Norge (HK) har krevd tariffavtale med bedriften. Bedriften nekter å inngå dette. Det er to av to ansatte ved lageret som begge er organiserte og som nå ser seg nødt til å gå ut i konflikt.

19. juni 2006

HK krevde tariffavtale første gang i februar, men bedriften har i hele prosessen valgt å overse kravet fra HK. Avtalen som kreves er Landsoverenskomsten med HSH. Avtalen er identisk med den HK har med vel 2700 andre bedrifter. Det er med andre ord ordinære avtalefestede norske lønns- og arbeidsvilkår som kreves og som bedriften nekter å forplikte seg til å følge.

-Vi møtte i dag en helt klar fagforeningsfiendtlig holdning fra bedriften, sier regionskretær Bente Tandberg i HK region Øst.

Bedriften har tidligere ikke villet gå i dialog med HK. Bente Tandberg har sitt daglige virke ved HKs kontor i Fredrikstad. HK krevde som nevnt tariffavtale opprettet første gang i februar, men kravet har i stor grad blitt ignorert og oversett av bedriften helt fram til dagens mekling.

Tandberg forteller at det under meklingen i dag 19. juni fremkom uttalelser av typen at "bedriften ikke ville ha noen avtale med facket".

-De gjorde det klart at de ikke har noen intensjon om å inngå avtale med noen fagforening overhodet. Bedriften ønsket selv å stille seg fritt til å gi lønn etter prestasjon, selv sette kriteriene for hva som var god prestasjon og om nødvendig ta fra ansatte lønn om de ikke fylte de kriteriene selskapet hadde satt, forteller Tandberg.

Brandon er et foretak som i hovedsak er svensk. Brandon har også avdelinger i Finland. I Norge har Brandon kontorer i Halden og Oslo. Selskapet driver i Norge i all hovedsak salg av profileringsartikler og utsendelse av utstyr til sikring av barn i bil, blant annet for forsikringsselskapet If.

-Jeg blir bekymret på vegne av fagbevegelsen over utviklingen vi møter, sier Tandberg. Hvis bedrifter ved etablering i Norge ekskluderer rettigheter som er nedfelt i lov- og avtaleverk, er dette et alvorlig varsko, sier Tandberg.

HK er innstilt på å avslutte streiken når som helst. Dette kan skje ved at bedriften skriver under tariffavtalen. De ansatte vil da være tilbake på jobb umiddelbart.

Kontaktpersoner for pressen er:
• Regionsekretær Bente Tandberg, telefon 69311732/ 91859262
• Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær / telefon 23061214 / 90854418