Tvungen lønnsnemnd i finans

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen grep inn med tvungen lønnsnemnd i finanskonlikten i går søndag.

12. juni 2006

Dermed stoppet arbeidsministeren storkonflikten som ellers ville vært en realitet fra i dag. 24.000 ansatte i bank- og forsikringsnæringen ville vært utestengt fra sine arbeidsplasser fra arbeidstidens start.

HKs medlemmer innen finans ville vært tatt ut i sympatistreik fra samme dag.

Statsråden vil formelt legge fram forslag til lov om tvungen lønnsnemnd i et ekstraordinært statsråd mandag, som så blir vedtatt av Stortinget. Men det er tradisjon for at partene gjenopptar arbeidet så snart som mulig ved varsling om tvungen lønnsnemnd, skriver NTB.

Hanssen ba fredag partene om finne en løsning i løpet av lørdag. Men partene gjorde det klart at de ikke hadde mer å snakke om og ikke fant grunn til å ha flere møter på grunn av manglende framdrift i samtalene.