Uravstemningen SAMFO

Uravstemningen for Landsoverenskomsten og Lederoverenskomsten med SAMFO er nå gjennomført. Begge forhandlingsresultatene er vedtatt med JA-flertall.

04. mai 2006

For Landsoverenskomsten var JA-flertallet på 80%, mens den for Lederoverenskomsten var på 55%.

Deltakelsen på Landsoverenskomsten var på 44,6%, hvorav 15% stemte på HKs nettsider.

For Lederoverenskomsten var oppslutningen på 37,5% hvorav 15,5% stemte via HKs nettsider.