Velferdskonferansen 2006: "Ny kurs, nye løsninger"

 

Aksjonen "For velferdsstaten", som forbundet har sluttet seg til, arrangerer "Velferdskonferansen 2006 - Ny Kurs, nye løsninger, 6.-7. mars i Oslo Kongressenter.

25. januar 2006

Programmet for konferansen er omfattende og spenner fra innledninger på generelle spørsmål til seminarer lagt opp omkring egne emner med kjente kapasiteter som innledere.

Programmet for konferansen er å finne på hjemmesiden til "For Velferdsstaten" - www.velferdsstaten.no - og påmelding kan gjøres direkte på nettet. Påmeldingsfrist er 15. februar.

Se egne linker i høyre marg.