Vi oppgraderer HKs nettsider

Vi oppgraderer HKs nettsider. I en liten periode kan det derfor skje at HKs nettsider ikke synes slik som de skal. Vi lover imidlertid å komme sterkere tilbake!

17. januar 2006